Strona Główna

Plan zajęć na nowy semestr - aktualizacja 25.06.2014. Proszę zapoznać się z ewentualnymi zmianami!!! Plany zajęć dla poszczególnych kierunków, nauczycieli oraz sal znajdują się w zakładce "Plany zajęć"

Szanowni Nauczyciele i Słuchacze

objaśnienia skrótów sal lekcyjnych z adresami poszczególnych placówka edukacyjnych oraz przedmiotów jakie znajdują się w planie zajęć umieszczone są w zakładkach:

Objaśnienia skrótów sal oraz Objaśnienia skrótów przedmiotów

Uwaga! Plan zajęć - Aktualizacja co czwartek